Critical Alignment Yoga – the book

Afgelopen week vond de presentatie plaats van de tweede editie van het Critical Alignment Yoga geschreven door Gert van Leeuwenboek. Het boek, door CAY-liefhebbers liefkozend ‘hét boek, onze Bijbel’ genoemd, is geschreven door de grondlegger van CAY, Gert van Leeuwen. Het boek is nóg uitgebreider, nóg informatiever en legt dit keer nóg nauwkeuriger de vinger op de pols van de meditatieve kant van yoga. Daarbij blijft het een must voor degene die wil begrijpen hoe, in fysieke en mentale-emotionele vorm, de opbouw van negatieve bewegingspatronen en daaruit vloeiende stress zich ontwikkeld.  Zoals van Leeuwen zelf zegt op zijn website “Dit kloeke standaardwerk behandelt met grote precisie en op geheel nieuwe wijze de oefeningen, een stappenplan naar een meditatief totaalbewustzijn, elf verbindingen om de houdingen op te bouwen en het gebruik van houdingsspieren versus bewegingsspieren, en geeft tot slot een complete didactische methode voor leraren en beoefenaars om uiterst doordacht lessen samen te stellen.”

Het boek is, gesigneerd door G. van Leeuwen himself, te bestellen op de website van CAY >>>

Bijgaand een stuk uit de review op het boek van Sanskritist N. Sjoman:

Turning the weel

“The most important contemporary book that came out on yoga, the book that became the basis for the spread of yoga around the world was B.K.S. Iyengar’s Light on Yoga.  That book set the emphasis on asanas and gave a clear description of some 600 asanas and photographs of the same.  The descriptions and explanations were confined to the external position.

This book, Yoga Critical Alignment, is the first significant advance after Iyengar’s contribution.  It offers an insight into the minutiae of inner movement and how that plays out in the whole body from dysfunction to realization of freedom from a significant understanding of balance.  This has come into being from an exploration of the particular nature of posture and movement in yoga. This understanding of the moving and static body challenges the outdated medical anatomy based on corpses.  It is a distinct logic based on the understanding of the movement patterns in the body  that are critical for the meaningful realization of asanas, for the removal of dysfunction and for developing that silence in the mind that is ultimately necessary for the survival of this beautiful planet.  The focus is under the skin and it is a knowledge gained from insight.  The book looks inward…”

Advertisements