The revolution is love

Waar de beweging ‘Occupy Wall Street’ nou werkelijk om gaat is prachtig weergegeven in onderstaande video door Charles Eisenstein, auteur van het boek Sacred Economies.
Enkele opmerkelijke uitspraken:

“Occupy Wall Street is ‘the revolution of love’, volgens Eisenstein. “Love is the felt experience of connection to another being. An economist says ‘more for you is less for me.’ But the lover knows that more of you is more for me too. If you love somebody their happiness is your happiness. Their pain is your pain. Your sense of self expands to include other beings. This shift of consciousness is universal in everybody, 99% and 1%.”

Voor mij brengt deze video een belangrijke boodschap als het gaat om zelfreflectie:
Everybody wants to live a life with meaning… Je zou er zelf in de eerste instantie niet bij stilstaan, maar uiteindelijk is het voor velen belangrijk om iets mee te geven aan de wereld, de directe omgeving, de samenleving. Een bijdrage te kunnen geven aan een groter geheel zorgt voor het gevoel belangrijk te zijn, zorgt voor nieuwe energie, levensvreugde. Zo individualistisch onze samenleving tegenwoordig ook lijkt, ‘speciaal zijn’ en ‘een bijdrage leveren’ zijn een bijna universeel verlangen.

“Everybody has a special unique gift to give. No think for one moment: is it crazy to live according to what you want to give?”

Advertisements