Powerful beyond measure…

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.” – Marianne Williamson

Power beyond measureNelson Mandela gebruikte deze quote ook tijdens zijn inaugurele rede. Een quote die misschien in eerste instantie verwarring oproept, mensen zullen zich er immers niet snel bewust van zijn, dat zij juist veel kracht en veel invloed kunnen hebben. We gaan in onze zelfreflectie eerder uit van onze zwaktes, wat wij niet kunnen en onze onvolkomenheden. Het laatste wat wij vaak geneigd zijn te doen is onzelf koppelen aan enorme actie met krachtige invloed.

Voel je dat ook zo? Sta dan even stil bij de quote…
Herhaal de quote een aantal keren voor jezelf. Welke gedachtes komen er op? Welke situaties kun jij je herinneren waarbij je door jouw invloed op jouw omgeving, iets of iemand in actie hebt gebracht? Een verandering teweeg hebt gebracht. Zij het op een positieve of misschien negatieve manier… En wat doen die gedachtes met je?
Het is een natuurlijk gegeven, wij hebben invloed. Maar wat als de invloed niet positief is…? En wat als we ons door deze angst laten leiden en daardoor stil gaan staan en geen stappen meer durven nemen? En van de andere kant, wat als wij ons zouden leiden door onze kracht, welke persoon zouden wij dan zijn? Wat gaat er dan gebeuren? Welke veranderingen zouden wij teweeg brengen?

Oefening
Dylan Newcomb, grondlegger van de Uzazu-beweging, heeft een prachtige en in mijn ogen zeer effectieve methode ontwikkeld, waarbij je door middel van ademhaling en beweging bewuster kunt worden van je emoties. De oefeningen zorgen ervoor dat je de emoties (en krachten ervan) kunt kanaliseren, kunt verzachten of juist krachtig opwekken. Volg onderstaande link om de oefening te zien en meer te weten te komen over Uzazu. En probeer het zeker eens uit!

Dylan Newcomb / Uzazu: How To Fully Step Into Your Power

Advertisements